- само за  39.99 
       НОВА версия  »  Сеизмика 3D по EC8 и БДС + Windows 10+ адаптация + ...             Click for BIG view !
    
Основни характеристики
 • Моделиране на строителни конструкции.
 • Автоматично разбиване на мрежа от КЕ.
 • Изчисляване на модела – статика.
 • Оразмеряване по носеща способност, провисване.
 • Автоматично конструиране на армировката.
 • Автоматично генериране на кофражни планове (класически и безгредови плочи).
 • Автоматично генериране на армировъчни планове (класически и безгредови плочи).
 • Автоматично генериране на чертежи на греди и детайли.
 • Количества на материалите и спецификация на армировката – таблици.
 • Автоматичен контрол на данни между конструктивните елементи (връзки и прехвърляне на товари).
 • БДС и EC (BG) за проверки по първо и второ гранично състояние.
 • Пълно функционална CAD среда – безплатен лиценз.
 • Обектно изчертаване към CAD на кофражи, армировки, количества и стойности – ново.
 • Пълна поддръжка на стандарта и наложилите се традиции на строителното конструктивно чертане у нас.
 • Мултимедиен самоучител за обучение при работа със системата с продължителност 6 часа.
 • Поддръжка на БДС на 100% и EC (BG).
 • Потрбителска поддръжка от авторите проектанти конструктори.