- само за  39.99 
       НОВА версия  »  Сеизмика 3D по EC8 и БДС + Windows 10+ адаптация + ...             Click for BIG view !
    
За програмата

PC Проектант е съвременна автоматизирана програмна система, предназначена за строителни инженери-конструктори, която отговаря на най-високите съвременни стандарти в програмирането и е изцяло съобразена с нуждите на проектирането в България. Последните версии на програмната система са базирани върху началните идеи за автоматизирано проектиране, чийто разработка започна под DOS преди двадесетина години. Последната версия 13+ е изцяло преработена, като се премахнати всякакви софтуерни ограничения и е допълнена с поредица от нови възможности, една от които е интегрираната CAD среда. Авторите са вложили акумулирания конструктивен и kopior klockor програмистки опит, както и всички перспективни предложения, събирани през изминалите години от потребители-проектанти.

Програмната система PC Проектант със своята мощ и изключителни функционални възможности притежава някои ключови предимства:
  • съобразена с традициите на проектирането в България;
  • позволява автоматично генериране на чертежите и собствена CAD среда;
  • бързина – увеличаване скоростта на проектиране десетина пъти в сравнение с другите методи;
  • лекота и удобство при работа – Help, превъзходен интерфейс Fake Omega
  • гарантира надеждност, без да ограничава свободата на действие на конструктора и възможността му да взима творчески решения;
  • осигурява увеличена ефективност и огромно нарастване на конкурентоспособността.
Модулната дървовидна организация на програмната система се запазва (т.е. за работата на всяко ниво се изисква информация само за текущото такова). Проектантът може да работи с цялата конструкция, със самостоятелни обекти или с отделни модули независимо. Условно модулите в програмната система са групирани на общи, хоризонтални обекти, вертикални обекти, базови, за изчертаване, материали, служебни и помощни.