Новини

Търсене
                                   
  - само за  39.99
      НОВА версия  »  Сеизмика 3D по EC8 и БДС + Windows 10 адаптация + ...                Click for BIG view !
 
 
NEW Demo - PC Проектант 13.37 CAD EC, 2016-01-01

NEW PC Проектант 13 CAD EC - Demo
Програма за строителни инженери - конструктори.
Файл: ~12 MB
Windows 7/Vista/XP/2000/ME/98SE/98

В новата 13 версия на PC Проектант са документирани > 1200 подобрения. Интeгрирана е пълно функционална CAD среда, която за потребителите на програмната система се разпространява безплатно (спестени няколко хиляди евро). Към нея е разработен обектно ориентиран модул за чертане на кофражи и армировки - ново. EoroCODE - ново.