- само за  39.99
      НОВА версия  »  Сеизмика 3D по EC8 и БДС + Windows 10 адаптация + ...                Click for BIG view !
 
 
Задавани въпроси
Какво е 'PC Проектант' ?

 

PC_Проектант е съвременна автоматизирана програмна система, предназначена за строителни инженери - конструктори, която отговаря на най-високите съвременни стандарти в програмирането и е изцяло съобразена с нуждите на проектирането в България.